On Sale At spuddybuddies.com!

Swarovski Egg Paperweight


Swarovski Crystal Egg Clear Paperweight

$19.99


SWAROVSKI Crystal Faceted EGG Paperweight Stamped Logo European Version

$295.00


Swarovski French Crystal Multi Faceted Egg Paperweight 2.5"

$37.83


Swarovski Crystal Egg Paperweight A 7458 NR 063 000 Box & COA 010055

$65.99


Swarovski Crystal BEAUTIFUL faceted EGG PAPERWEIGHT CLEAR retired ltd edition

$50.00


Swarovski Desk Paperweight Presse Papier Egg Clear 010055

$141.40


SWAROVSKI Crystal EGG PAPERWEIGHT 7458 NR 063 069 COA & ORIGINAL BOX

$55.00


Swarovski Desk Paperweight Presse Papier Egg Clear-Mint

$53.35


vtg Swarovski Crystal Egg 2.3" 7458 NR 063? Paperweight w Display Stand, No Box

$70.00


Swarovski EGG RARE EUROPEAN VERSION Collectors Edition PERFECT! BOX COA 7458 068

$350.00


VINTAGE SWAROVSKI MULTI FACETED CRYSTAL EGG PERFECT PREOWNED CONDITION

$99.00


Swarovski Desk Paperweight Presse Papier Egg Vitrail 010055

$1,347.15